CARBOOCEAN Projekt sammanfattning

 

CARBOOCEAN IP syftar till att med bästa riktighet kvantifiera källorna och –sänkorna av kol i den marina miljön.  Målsättningen är att reducera nuvarande osäkerheten i netto transporten mellan atmosfär och hav med en faktor 2 för de alla jordens hav och med en faktor 4 för Atlanten.  Projektet skall leverera beskrivningar, process inriktad förståelse och prognoser av marina kol källor och sänkor med betoning på Atlanten och Södra ishavet inom en tidsskala av–200 to +200 år från nu.

Förväntade genombrott inom CARBOOCEAN IP är svar på följande frågor:

CARBOOCEAN IP kommer att svara på dessa frågor genom grundforskningsstudier som omfattar storskaliga observationer, processtudier och avancerad datormodellering, med fokus på alla aspekter av kvantitativ betydelse.  Projektet bygger på tre delar – observationer, processtudier, och integrerad modellberäkningar – liktydigt med beskrivning, förståelse och prognoser:

Also available as .doc.