CARBOOCEAN

 

Głównym celem programu jest ilościowe określenie przychodów i ubytków węgla w środowisku morskim.. Zamiarem wykonawców jest dwukrotne zmniejszenie zakresu niepewności w ilościowych oszacowaniach wymiany CO2 pomiędzy morzem a atmosferą dla Oceanu Światowego, oraz  czterokrotne zmniejszenie- dla Oceanu Atlantyckiego. CarboOcean dostarczy opisów, umożliwi zrozumienie mechanizmów oraz przewidywanie przychodów i ubytków węgla w środowisku morskim, ze szczególnym uwzględnieniem Oceanów : Atlantyckiego i Południowego w skali czasowej od -200 do +200 lat w stosunku do chwili obecnej. Chcemy by CarboOcean dokonał przełomu poprzez odpowiedź na kilka, jak dotąd, pozostających bez odpowiedzi pytań:

 

Program udzieli odpowiedzi na te pytania poprzez badania podstawowe prowadzone w zakresie: strategicznych obserwacji wielkoskalowych, badania procesów, oraz modeli matematycznych, a więc działań odpowiadających  opisowi, zrozumieniu i przewidywaniu:

·          Budżetu węgla w środowisku morskim w ciagu minionych 200 lat, wykorzystującego sprawdzone dane pomiarowe  

·          Zmian obiegu węgla w środowisku morskim wynikających z ewolucji sił sprawczych, zgodnie z wynikami pomiarów laboratoryjnych i oceanicznych oraz modelowania

·          Całościowego budżetu węgla dla okresu -200 do + 200 lat w stosunku do chwili obecnej poprzez syntezę modeli matematycznych z wynikami obserwacji oceanicznych i istotnymi sprzężeniami zwrotnymi

Also available as .doc.