CARBOOCEAN projekto  santrauka

 

CARBOOCEAN IP yra skirtas jūrinių anglies šaltinių ir nuosėdų tiksliam nustatymui. Pagrindinis tikslas yra 2 kartus sumažinti  CO2 išmetimą pasaulio okeanuose ir 4 kartus – Atlanto vandenyne. IP pateiks esamų ir prognozuojamų anglies šaltinių ir nuosėdų   procesų aprašymą ypač pabrėžiant jų vyksmą Atlanto ir pietiniuose vandenynuose laiko skalėje nuo –200 iki +200 metų. Tikimasi, kad CARBOOCEAN IP rezultatai leis atsakyti į šiuos, iki šiol neatskleistus klausimus:

 

 

CARBOOCEAN IP atsakys į šiuos klausimus pasitelkiant intensyvius plataus mąsto mokslinius tyrimus, procesų analizę ir šiuolaikiškus kompiuterinius modelius paremtus visais kiekybiškai svarbiais šios problemos aspektais. Projektas yra sudarytas iš trijų elementų – stebėjimų, procesų tyrimo ir integracinio modeliavimo, kas yra tolygu aprašymui, supratimui ir prognozavimui:

Also available as .doc.