CARBOOCEAN Projectsamenvatting

 

CARBOOCEAN IP (Integrated Project – Geïntegreerd Project) richt zich op een nauwkeurige evaluatie van de mariene bronnen en putten voor koolstof. De doelstelling is om de huidige onzekerheden in de kwantificatie van de jaarlijkse netto lucht-zee uitwisseling van CO2 (kooldioxide) voor de wereldoceanen met een factor twee te verminderen en voor de Atlantische Oceaan in het bijzonder met een factor 4. Het IP zal een beschrijving, een procesmatig begrip en een voorspelling van de mariene koolstofbronnen en -putten voor een periode van –200 tot +200 jaar van nu produceren, met bijzondere nadruk op de Atlantische Oceaan en de Antarctische Oceaan. Verwachte doorbraken door CARBOOCEAN IP zullen duidelijke antwoorden op deze, vooralsnog onbeantwoorde vragen zijn:

 

 

CARBOOCEAN IP zal deze vragen beantwoorden door middel van fundamenteel onderzoek met een strategische combinatie van uitvoerige waarnemingen op grote schaal, procesgerichte studies en geavanceerde computermodellen, zich richtend op alle kwantitatief belangrijke aspecten van het probleem. Het project is gebaseerd op de drie elementen: waarnemingen, procesgericht onderzoek en geïntegreerde modellering – equivalent aan beschrijving, begrip en voorspelling:

 

Also availab as .doc.