CARBOOCEAN – kort oversigt over projektet

 

Det integrerede projekt CARBOOCEAN har som formål at give en nøjagtig vurdering af havets kilder og dræn for kulstof. Målet er at reducere usikkerhederne i nettofluskberegningerne af den CO2 som udveksles mellem atmosfæren og havet  med en faktor på to på det globale estimat og specielt for Atlanterhavet med en faktor på fire. Projektet vil levere beskrivelser, procesorienterede studier og beregninger af hvordan de marine kilder og dræn har varieret og hvordan de vil variere i fremtiden. Projektet har et særligt fokus på forholdene i de nordatlantiske område, og på tidsrummet fra 200 år før nu til 200 år frem i tiden.

 

Centrale spørgsmål som skal besvares:

 

 

CARBOOCEAN projektet vil undersøge disse spørgsmål gennem grundforskning udført i et samspil mellem omfattende moniteringsprogrammer, processtudier og brug af avancerede computermodeller som tilsammen fokuserer på at beskrive de kvantitative aspekter af problemet. Projektet er baseret på følgende tre elementer – observationer, processtudier og modellering, - som er ensbetydende med beskrivelse, forståelse og varsling:

 

Also available as .doc.