Sažetak projekta CARBOOCEAN

 

Integrirani projekt (IP) CARBOOCEAN planira postići točnu kvantitativnu procjenu morskih izvorišta ugljika te uklanjanja ugljika iz ciklusa u morima/oceanima. Cilj je svesti trenutačnu nesigurnost u određivanju iznosa neto godišnje izmjene CO2 između atmosfere i mora na polovinu u globalnim okvirima, odnosno na četvrtinu za Atlantski ocean. IP će isporučiti opis, razumijevanje procesa te predviđanje morskih izvora i uklanjanja s posebnim naglaskom na Atlantik i Južni ocean na vremenskoj ljestvici između –200 i +200 godina gledano od danas. Očekuje se da će postignuća Integriranog projekta CARBOOCEAN biti čvrsti odgovori na sljedeća, još neriješena pitanja:

 

 

IP CARBOOCEAN će odgovoriti na ova pitanja putem temeljnog istraživanja, u strateškom udruživanju opsežnih promatranja širokog raspona, izučavanja procesa i naprednih računalnih modela, usredotočujući se na sve kvantitativno značajne vidove problema. Projekt je temeljen na tri elementa – promatranjima, studijama procesa i integrativnim modelima – što odgovara opisu, razumijevanju i prognozi:

 

Also available as .doc.